Vergoedingen & Tarieven

Wat krijgt u vergoed

Tarieven en vergoedingen

Onze praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeringen. Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, gaat niet ten koste van het eigen risico. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van de grootte van uw aanvullende pakket, u kunt dit in de polis nakijken of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat 18 keer oefentherapie vergoed wordt door de basisverzekering.

Chronische aandoeningen

Bij bepaalde aandoeningen die voorko men op de lijst met chronische aandoeningen( lijst van Borst) kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst komen uit de aanvullende verzekering, of zijn voor eigen rekening, afhankelijk van de grootte van het aanvullende pakket.

Tarieven 2019 indien u geen aanvullende verzekering heeft of u verzekering niet toereikend genoeg is

Behandeling oefentherapie Mensendieck € 32
Intake en onderzoek € 42
Oefentherapie Mensendieck aan huis € 42