Vergoedingen & Tarieven

Wat krijgt u vergoed

Tarieven en vergoedingen

Onze praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeringen. Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, gaat niet ten koste van het eigen risico. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van de grootte van uw aanvullende pakket, u kunt dit in de polis nakijken of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar krijgen standaard 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Hierover wordt geen eigen risico in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen van uw kind vanaf de 19e behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Chronische aandoeningen

Bij bepaalde aandoeningen die voorkomen op de lijst met chronische aandoeningen( lijst van Borst) kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst komen uit de aanvullende verzekering, of zijn voor eigen rekening, afhankelijk van de grootte van het aanvullende pakket.

Tarieven 2022

Indien u door uw aantal vergoedingen heen bent of niet aanvullend verzekerd bent, dan ontvangt u aan het einde van iedere maand een factuur tegen onderstaande tarieven:

Behandeling in de praktijk€ 34,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,-
Toeslag voor thuisbehandeling€ 18,-
Screening                                                                  € 16,-
Screening, Intake en onderzoek na screening€ 56,-
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek€ 65,-
Telefonische consult (per 15 minuten)€ 17,-
Videoconsult € 34,-
Verslag Rechtshulp€ 85,-
Niet nagekomen afspraak, verzuimtarief€ 30,-